లక్ష్మి పార్వతి గారూ… మీరిలా మాట్లాడ్డం ఏమీ బాలేదండి

February 23, 2023 cyclestand 0

నందమూరి తారకరత్న గారు చనిపోయినప్పుడు పార్టీలకు, కులాలకు అతీతంగా అందరు విషాదంలో నిండి ఉన్న సమయంలో నందమూరి లక్ష్మి పార్వతి గారు ఒక బాంబు పేల్చారు. నందమూరి తారకరత్న కుప్పంలో, పాదయాత్ర మొదటి రోజే […]